مشورت!

درک بسیاری از مسائل فقط با تجربه به دست می‌آید، نه با دانش نظری. بعضی از مسائل نظری را می‌توان از طریق سؤال کردن دریافت؛ اما تجربه نیازمند عمل، آزمون، خطا و مشاهده است.

مشورت!

«هرگز خود را بی‌نیاز از مشورت کردن ندانید.» این جمله را بارها شنیده‌ایم؛ زیرا در مشورت به جای یک عقل، چند عقل (به تعداد مشاوران) برای حل مسئله فکر می‌کنند؛ بنابراین این توصیه کاملاً بجاست، ولی چه مشاوری و چه مشورتی؟ مشاور باید دلسوز و خبره باشد و ضمناً مشورت‌شونده هم باید او را صادقانه در جریان کار قرار دهد. این‌جاست که غالب مشورت‌های ناقص به نتیجه‌ی درست نمی‌رسند؛ زیرا مشاور (حتی دلسوز و خبره) فقط آن بخش از اطلاع را دارد که مشورت‌شونده به او منتقل می‌کند.

گاهی این گونه مشورت‌ها در قالب سؤال مطرح می‌شود. پاسخ این گونه سؤال‌ها معمولاً نتیجه‌بخش نیست؛ زیرا اولاً مشاور از جزئیات کار اطلاع ندارد، ثانیاً مشورت‌شونده از خلال پاسخ، آن‌چه را تمایل به شنیدنش دارد جذب می‌کند و مابقی را ناشنیده می‌گذارد. نقش کوشش این‌جا پیداست که اثر اطلاعات کسب‌شده از راه مطالعه و تحقیق، دائمی‌تر است تا اطلاعاتی که با سؤال کردن به دست می‌آید. اطلاعاتی که از طریق زحمت و کوشش فردی به دست می‌آید معمولاً به‌راحتی هم فراموش نمی‌شود.

اگر شخص وظایفش را با کوشش و پشتکار انجام دهد، از طرح سؤالات بی‌مورد بی‌نیاز می‌شود. سؤال کردن، نشانه‌ی پویایی و کوشایی دانش‌آموز است، ولی نه هر سؤالی و نه در هر زمینه‌ای. دانشجوی پزشکی را در نظر بگیرید که مطلبی بارها در کتب پزشکی تکرار شده و با این حال این دانشجو در لحظه‌ی تشخیص بیماری، همان سؤال را از استادش می‌پرسد. استاد چه پاسخی به او می‌دهد؟ معمولاً سؤال دانشجوی کوشا مربوط به مسائلی است که پاسخ آن‌ها را نتوانسته از مراجع موجود پیدا کند. در حالی که سؤال دانشجوی بی‌مسئولیت، از سر راحت‌طلبی است. حتی اگر استاد جواب چنین دانشجویی را بدهد، نهایتاً باز هم ضرر خواهد کرد؛ زیرا از مطالعه و تحقیق و درک شخصی مطلب، که پایه‌ی اصلی فراگیری عمیق در هر علم است، بازمی‌ماند. این دانشجوی راحت‌طلب و سطحی‌نگر با دانشجوی کوشا و محقق، تفاوت دارد. در بلندمدت احتمالاً اولی یک پزشک معمولی و دومی یک متخصص خبره و مورد اعتماد خواهد شد.

درک بسیاری از مسائل فقط با تجربه به دست می‌آید، نه با دانش نظری. بعضی از مسائل نظری را می‌توان از طریق سؤال کردن دریافت؛ اما تجربه نیازمند عمل، آزمون، خطا و مشاهده است.