یک شروع خوب داشته باشید

همیشه می‌گویند کاری که خوب شروع شده باشد درواقع نیمی از آن انجام شده است و قطعاً یک شروع خوب، پایان خوبی هم خواهد داشت.

یک شروع خوب داشته باشید

همیشه می‌گویند کاری که خوب شروع شده باشد درواقع نیمی از آن انجام شده است و قطعاً یک شروع خوب، پایان خوبی هم خواهد داشت. شما دانش‌آموزان با آغاز سال تحصیلی جدید می‌توانید تصمیمات مهمی را برای یک شروع خوب بگیرید. کافی است نگاهی به کارنامه و میزان تلاش و زحمت خود در سال گذشته بیندازید تا بتوانید در گرفتن تصمیمات نو و کارساز واقع‌بینانه‌تر عمل کنید.

با شروع سال تحصیلی بسیاری از دانش‌آموزان با تعدادی از سؤالات ذهن خود را آشفته می‌کنند که چگونه می‌توانند با این تعداد زیاد درس‌ها و کتاب‌ها سال تحصیلی موفقیت‌آمیزی داشته باشند. مهم‌ترین نکته و پاسخ ما به این دانش‌آموزان این است که هر دانش‌آموز کانونی یک برنامه‌ی راهبردی (نقشه‌ی راه) و یک برنامه‌ی شخصی دارد که می‌تواند جلو آشفتگی ذهن را بگیرد. هر دانش‌آموز کانونی باید برنامه‌ی راهبردی را بارها بررسی کند و مسیر راه خود را در این یک سال بشناسد و با تک‌برنامه‌ای بودن و انتخاب صحیح روش‌های مطالعه در هر درس از آشفتگی خود جلوگیری کند. زمانی که منطق برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها را کشف کردید متوجه می‌شوید که برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها با برنامه‌ی مدارس هماهنگ است و به مطالعه‌ی شما نظم و جهت می‌دهد و وجود ایستگاه‌های جبرانی در برنامه‌ سبب افزایش نظم ذهنی و آرامش شما می‌شود. هر دانش‌آموز باید بداند که برای داشتن نتایج بسیار خوب باید پیوستگی و هماهنگی با برنامه‌ی آزمون‌ها را داشته باشد و به هیچ عنوان از برنامه‌ی آزمون‌ها جدا نشود (غیبت نکنید)؛ پس برای داشتن یک شروع خوب، اولین گام، شناخت راهی است که قرار است آن را بپیمایید و در کانون این مسیر با برنامه‌ی راهبردی بسیار هموار است. فقط نیاز به تفکر و اندیشه و انتخاب درست خود دانش‌آموز دارد.

امسال ما هم با شما شروع خوبی را آغاز خواهیم کرد. پس پیش به سوی موفقیت!