خوش‌بینی موجب افزایش تراز می‌شود

بسیار دیده شده که اولیا یا دانش‌آموز بعد از دیدن کارنامه ابتدا درصد کم را در کارنامه می‌بینند و این موجب دلسردی و عدم انگیزه‌شان می‌شود.

خوش‌بینی موجب افزایش تراز می‌شود

بسیار دیده شده که اولیا یا دانش‌آموز بعد از دیدن کارنامه ابتدا درصد کم را در کارنامه می‌بینند و این موجب دلسردی و عدم انگیزه‌شان می‌شود.

یکی از راهکارهای توجه و تمرکز بر نقاط قوت و مثبت کارنامه که موجب خودباوری و یافتن راه‌های موفقیت می‌شود حل تمرین و کتاب‌های کمک‌آموزشی و لوح آزمون برای نقاط مثبت است.

باید چند درس را اولویت‌بندی کنید و کم کم همه‌ی درس‌ها را در نظر بگیرید. سعی کنید هیچ گاه دست از تلاش برندارید تا به مقصود برسید.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب