تکمیل حرفه‌ای آزمون در عصر آزمون

بعد از آزمون با مرور عملکرد خود به خودشناسی برسید. برای جلوگیری از تکرار اشتباهات آزمون گذشته باید از تجربیات این آزمون نهایت استفاده را ببرید.

تکمیل حرفه‌ای آزمون در عصر آزمون

اکثر دانش‌آموزان بعد از آزمون برای این‌که بدانند تا چه حد موفق بوده‌اند و چه درصدی را در هر درس به دست آورده‌اند به محض رسیدن به منزل شروع به استخراج نتایج و مقایسه‌ی پاسخ خود با دفترچه‌ی پاسخ می‌کنند و ابراز شادی از پاسخ‌های درست و نیز تأسف برای شکست‌های‌شان دارند.

این کار با وجود این‌که در ظاهر خیلی خوب است ولی بدون هدف و دور از شناسایی ریشه‌ها و دلایل صعود و فرودشان است و طبیعتاً نتیجه‌ی مفیدی نخواهد داشت.

نفرات برتر و دانش‌آموزان موفق بعد از رسیدن به خانه و استراحتی کوتاه به علت‌یابی نقاط قوت و ضعف خود در آزمون می‌پردازند و آن‌ها را یادداشت می‌کنند، اولویت‌بخشی به نقاط قوت را فراموش نکرده و تحلیل آزمون را نیز از نقاط مثبت عملکرد آغاز می‌کنند.

به سؤالات پیشنهادی زیر در زمان تحلیل آزمون توجه داشته باشید:

به دنبال علت کم آوردن زمان در جلسه‌ی آزمون باشید.

چرا در یک درس بیش‌تر از زمان پیشنهادی وقت صرف شد و سؤالات درس دیگری بدون پاسخ باقی ماند؟

چرا در جلسه‌ی آزمون نمی‌توانید به بعضی سؤالات پاسخ دهید ولی همان سؤالات را در منزل به‌خوبی پاسخ می‌دهید؟

آیا روش‌های جدید مدیریت آزمون که از پشتیبان خود فرا گرفته بودید اجرای صحیحی در جلسه‌ی آزمون داشتند؟

بعد از آزمون با مرور عملکرد خود به خودشناسی برسید. برای جلوگیری از تکرار اشتباهات آزمون گذشته باید از تجربیات این آزمون نهایت استفاده را ببرید. تثبیت نقاط قوت و مدیریت آموخته‌ها تا آزمون بعد، روند آماده‌سازی برای آزمون بعد را به بالاترین میزان کیفیت خواهد رساند.