جمعه‌های دلپذیر آزمون

اگر در هر آزمون یا بعد از اتمام آن حداقل یک نکته فرا بگیرید تا آخر مسیر، انبوهی از نکات را با خود خواهید داشت.

جمعه‌های دلپذیر آزمون

مطلبی که باید به آن باور داشته باشید این است که مسیر راه در اکثر چالش‌هایی که با آن روبه‌رو هستید مهم‌تر از هدف مسیر است. این نکته را می‌توانید با یک مثال عملی برای خود روشن کنید. دانش‌آموزان کانونی که روزهای جمعه آزمون می‌دهند به این باور دست یافته‌اند که نکات و آموزه‌هایی که در هر آزمون یاد می‌گیرند بسیار مهم‌تر از ترازی است که در آزمون‌ها به دست می‌آورند. این نکات طلایی و آموزنده در آزمون نهایی که کنکور است حتماً مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اگر در هر آزمون یا بعد از اتمام آن حداقل یک نکته فرا بگیرید تا آخر مسیر، انبوهی از نکات را با خود خواهید داشت. اجازه ندهید که روز آزمون فقط برای شما یک استرس یا ناامیدی حاصل از افت تراز باشد. به یاد داشته باشید روز آزمون برای شما شناخت خودتان و شناخت نقاط ضعفتان است. با این باور، دید خود را نسبت به آزمون اصلاح کنید.