هفت گام مطالعاتی

برای هر درس یک دفتر داشته باشید و مطالب مهم را به صورت سازمان‌یافته در آن وارد کنید.

هفت گام مطالعاتی

گام اول: به مطالعه‌ی خود نظم بدهید

برای هر درس یک دفتر داشته باشید و مطالب مهم را به صورت سازمان‌یافته در آن وارد کنید. آزمون‌ها و تست‌های مهم را جمع‌آوری کنید و در کتاب خودآموزی یادداشت کنید. هنگامی که برای مطالعه آماده می‌شوید تمام ابزارهای مطالعه را برای خود فراهم کنید. برای خود اهداف کوتاه و بلندمدت تنظیم کنید.

گام دوم: برای مطالعه‌ی خود زمان و مکانی خاص در نظر بگیرید

بر اساس تحقیقات پژوهشگران بهترین ساعات مطالعه بین شش صبح تا هشت شب است. هم‌چنین محیطی را صرفاً برای مطالعه‌ی خود در نطر بگیرید که از نور کافی و مناسب برخوردار باشد.

گام سوم:یادداشت‌برداری و خلاصه‌نویسی به مرور شما کمک می‌کند

یادداشت‌برداری یکی از مهم‌ترین مراحل مطالعه است. یادداشت‌برداری اصولی به شما کمک می‌کند تا مروری سریع و ساده بر مطالب خوانده‌شده داشته باشید.

گام چهارم: در کلاس‌ها و آزمون‌ها به صورت منظم شرکت کنید

غیبت در هر کلاس و هر جلسه‌ی آزمون به منزله‌ی قطع زنجیره‌ی آموزشی و نقص در مراحل اصلی یادگیری است. در مباحث درسی به طور فعالانه مشارکت کنید.

گام پنجم: فعالانه مطالعه کنید

مطالب مهم را مشخص کنید. زیر مطالب مهم خط بکشید یا آن‌ها را با ماژیک مشخص کنید. از مطالب سؤال طرح کنید و خود را به جای طراح سؤالات بگذارید. کدام مطالب ارزش مطرح شدن در امتحانات و آزمون‌ها را دارند؟

گام ششم: مطالب درسی را به شیوه‌ی خود بازگو کنید

کلمات کتاب را به کلمات خودتان تبدیل کنید و مطالب را به شیوه‌ی خود برای خود بازگو کنید؛ در این حالت یادگیری شما افزایش خواهد داشت.

گام هفتم: هنگام مطالعه، تلفن همراه خود را خاموش کنید

تمام وسیله‌هایی را که موجب حواس‌پرتی می‌شوند از خود دور کنید. تلفن همراه خود را در طول مطالعه خاموش کنید. بر هدف بزرگ خود متمرکز شوید.