نکات مهمی که حتما باید در نظر بگیرید

هر چه می‌گذرد بیش از پیش به این نتیجه می‌رسم که بزرگ‌ترین مشکلی که گریبان بعضی از دانش‌آموزان ایرانی را گرفته این است که خودباوری ندارند.

نکات مهمی که حتما باید در نظر بگیرید

هر چه می‌گذرد بیش از پیش به این نتیجه می‌رسم که بزرگ‌ترین مشکلی که گریبان بعضی از دانش‌آموزان ایرانی را گرفته این است که خودباوری ندارند. برخی از دانش‌آموزان ما همیشه سعی می‌کنند خودشان را قانع کنند  در توانشان نیست که به‌درستی درس بخوانند و برنامه‌ریزی داشته باشند و تمام فکر و ذکرشان این است که بگویند اصلاً برنامه‌ریزی بلد نیستند. در حالی که از این نکته غافل‌اند که فرصت‌های بی‌شماری برای برنامه‌ریزی وجود دارد که از آن‌ها غافل‌اند. پس اولین مسئله در شروع سال تحصیلی این خواهد بود که به یک خودباوری کارآمد و مثمر ثمر برسیم.

دومین مسئله‌ی ما در موضوع همت خلاصه می‌شود. مشکل بعضی از دانش‌آموزان ایرانی کمبود زمان و نداشتن برنامه‌ریزی درسی نیست بلکه متأسفانه کمبود همت و اراده‌ای که برای موفقیت لازم است، در وجود برخی از دانش‌آموزان دیده می‌شود.

برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها نقطه‌ی اتکای شما جهت خودباوری و شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی راهی برای افزایش همت شماست.