آزمون‌های تابستان مقطع ششم

آزمون‌های تابستان شامل سؤالات بخش نگاه به آینده و نگاه به گذشته است. پاسخ دادن به سؤالات بخش نگاه به گذشته برای تمام دانش‌آموزان اجباری و پاسخ دادن به سؤالات بخش نگاه به آینده انتخابی است.

آزمون‌های تابستان مقطع ششم

آزمون‌های تابستان شامل سؤالات بخش نگاه به آینده و نگاه به گذشته است. پاسخ دادن به سؤالات بخش نگاه به گذشته برای تمام دانش‌آموزان اجباری و پاسخ دادن به سؤالات بخش نگاه به آینده انتخابی است. بخش نگاه به گذشته شامل درس‌های ریاضی، علوم و فارسی است که در این بخش دانش‌آموزان علاوه بر پاسخ به سؤالات تستی باید به سؤالات تشریحی مربوط به درس‌های ریاضی و علوم پاسخ دهند. بخش نگاه به آینده شامل درس‌های ریاضی و علوم است که دانش‌آموزان با مشورت پدر و مادر و پشتیبان یک یا دو درس از این درس‌ها را برای پیش‌خوانی تابستان انتخاب می‌کنند. دانش‌آموزان برای یادگیری درس‌های نگاه به آینده باید در کلاس‌های تابستانی مربوط به آن درس که همگام با آزمون است، شرکت کنند. دانش‌‌آموزانی که به هر دلیل امکان شرکت در کلاس را ندارند جهت یادگیری درس‌ها می‌توانند از ابزارهایی مثل دی‌وی‌دی و درس‌نامه‌ی کتاب تابستان و فیلم‌های سایت کانون استفاده کنند. درواقع دانش‌آموزان با پاسخ دادن به سؤالات نگاه به گذشته آموخته‌های خود را تثبیت می‌کنند یا این‌که یادگیری ناقص خود را به کامل تبدیل می‌کنند. هدف از پاسخ دادن به این سؤالات جلوگیری از فراموش شدن مطلب و مرور مطالب است. با پاسخ دادن به سؤالات بخش نگاه به آینده درواقع پیش‌خوانی سال بعد را انجام می‌دهند. با شروع سال تحصیلی و تدریس درس‌ها، توانایی یادگیری دانش‌آموزان افزایش می‌یابد.