درخت تو گر بار دانش بگیرد

برنامه‌ریزی برای هر آزمون از بعدازظهر جمعه‌ای که آزمون قبل را برگزار کردی آغاز می‌شود.

درخت تو گر بار دانش بگیرد

برنامه‌ریزی برای هر آزمون از بعدازظهر جمعه‌ای که آزمون قبل را برگزار کردی آغاز می‌شود. برنامه‌ی راهبردی خود را نگاه کن و سعی کن برای آزمون بعد برای رسیدن به تعادل بیش‌تر و نیاز واقعی هر درس به کارنامه‌ی آزمون قبل مراجعه کنی.

طبق برنامه‌ی راهبردی باید صفحاتی از کتاب درسی را در هر درس مطالعه کنی، بعد از خواندن کتاب درسی و جزوه‌ی معلم به سراغ دو منبع اصلی حل تمرین برو. منظور از منابع اصلی، کتاب سؤالات پرتکرار و کتاب آبی است.

چرا این منابع اصلی هستند؟

منبع اصلی شما باید دارای ویژگی‌هایی باشد: اول این‌که حاوی سؤالات استاندارد و شناسنامه‌دار باشد. منظور از استاندارد بودن، مشخص بودن میزان سختی سؤال و منظور از شناسنامه‌دار بودن، هویت داشتن سؤال است؛ یعنی اگر سؤال امتحانی است از کدام مدرسه و چه سالی مطرح شده و اگر سؤال کنکور یا آزمون کانون است چه سالی مطرح شده است.

ویژگی مهم دیگر این کتاب‌ها داشتن درخت دانش است. درخت دانش چیست؟ بر اساس سرفصل‌های کتاب درسی، هر فصل دارای چند شاخه و زیرشاخه است که در کتاب‌های حل تمرین به صورت درخت دانش مطرح شده است.

چرا درخت دانش در روند مطالعه و یادگیری شما مهم است؟

به طور معمول اگر از یک کتاب بخواهید حل تمرین کنید باید به سراغ چند صد سؤال بدون آدرس مشخص آن فصل بروید. آفت این کار این است که شما به سراغ تعداد بسیاری از سؤوالات خواهید رفت که در آن فصل مورد نظر قرار دارد ولی در ریزمبحث‌های آزمون آینده نیست و شما قدرت تفکیک این سؤالات را ندارید؛ بنابراین هم وقت شما تلف خواهد شد و هم تمرکز لازم را روی مبحث نخواهید داشت.

بنابراین به سراغ درخت دانش بروید و بعد از مشخص شدن ریزمبحث‌ها، شاخه‌ها و زیرشاخه‌های مذکور را بر اساس میزان تسلط خود رنگ کنید.

عالی: آبی،  خوب: سبز،  متوسط: زرد، ضعیف: قرمز، نخوانده‌ام: مشکی

با تمرکز بر روی درخت دانش، طبقه‌بندی تصویری و دقیقی از مباحث داشته باشید.