تولید کوچک‌ترین پلاسمای کوارک گلوئون در سرن

محققان دانشگاه کانزاس با همکاری دانشمندان برخورددهنده بزرگ هادرونی حالتی از ماده به نام پلاسمای کوارک گلوئون را به همراه چند ذره دیگر خلق کرده‌اند.

تولید کوچک‌ترین پلاسمای کوارک گلوئون در سرن

به گزارش سرویس علمی ایسنا، گفته می‌شود این حالت درست در هنگام تولد جهان وجود داشته است. این ماده با برخورددادن پروتون‌ها با هسته‌های سرب در انرژی بالا و در داخل آشکارساز سیملوله فشرده میونی (Compact Muon Solenoid) ابربرخورددهنده هادرونی تولید شد.

دانشمندان پلاسمای بدست‌آمده را کوچک‌ترین مایع نام گذاشته‌اند.

پیش از انجام آزمایشات، تصور می‌شد محیط ایجادشده در یک پروتون طی برخوردهای سرب بیش از حد کوچک است که بتواند پلاسمای کوارک گلوئون را خلق کند.

نتایج نشان می‌دهد بر خلاف انتظارها، می‌توان یک پلاسمای کوارک گلوئون را در یک پروتون غیرمتقارن در برخوردهای سرب تولید کرد. این موفقیت علمی دیدگاه‌های جدیدی را درباره فیزیک پرانرژی در اختیار می‌گذارد.

این اولین مدرک دال بر آن است که در برخوردهای پروتون-سرب، کوچک‌ترین قطره پلاسمای کوارک گلوئون تولید می‌شود.

محققان پلاسمای کوارک گلوئون را به عنوان حالتی بسیار داغ و فشرده از ماده و دارای کوارک‌های غیرمتصل و گلوئون‌ها توصیف می‌کنند که در هسته‌های منفرد حبس نشده‌اند.

جزئیات این تحقیق در مجله APS Physics ارائه شد.

منبع :