دستاورد یک شرکت دانش‌بنیان برای جلوگیری از تغییر رنگ پارچه‎

محققان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند بدون تغییر در ساختار نانو نقره، راهکاری برای جلوگیری از ایجاد رنگ زرد بر روی پارچه آنتی‌باکتریال، با استفاده از نانو ذرات نقره ارائه کنند.

دستاورد یک شرکت دانش‌بنیان برای جلوگیری از تغییر رنگ پارچه‎

مهندس سید مجتبی علیزاده، مجری طرح در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری ایسنا با اشاره به خواص نانو ذرات نقره تولید شده گفت: ‌نقره، توانایی از بین بردن بیش از 650 نوع میکروارگانیسم بیماری‌زا را دارد و در ابعاد نانو نیز بر متابولیسم، تنفس و تولید مثل میکروارگانیسم‌ها اثر می‌گذارد.

وی ادامه داد: همچنین با کاهش اندازه و ابعاد نقره، اثرگذاری این ماده بر باکتری‌ها افزایش یافته از این رو در میان ترکیبات نقره، نانو ذرات نقره بیشتر مورد توجه بوده است.

علیزاده همچنین خاطرنشان کرد: در تحقیقات مختلف، نانوساختارهای متفاوتی از نقره به دست آمده که ساختار کروی نانو ذرات نقره به دلیل سطح تماس بیشتر، دارای اهمیت ویژه‌ای است.

این محقق تصریح کرد:‌ زمانی که این نانوذرات به منظور آنتی باکتریال کردن بر روی الیاف اعمال می‌شوند، تغییر رنگی بسته به غلظت نانو نقره مصرفی، در الیاف ایجاد خواهد شد.

وی با بیان این که نانونقره بر روی الیاف رنگی تغییر رنگ چندانی ایجاد نخواهد کرد، اظهار داشت: زمانی که این ماده بر روی الیاف سفید اعمال می‌شود تغییر رنگ محسوسی مشاهده خواهد شد.

علیزاده با اشاره به دلایل این تغییر رنگ،‌ توضیح داد: نانو نقره با ساختار کروی و در مقیاس 10 نانومتر ذاتا زرد رنگ است و از این رو هنگامی که بر روی پارچه سفید به منظور ایجاد خاصیت ضد باکتری اعمال می‌شود، رنگ پارچه در اثر جذب نانو نقره مایل به زرد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تحقیقات این شرکت دانش‌بنیان رفع دغدغه‌ها و مشکلات بخش صنعت نساجی است، خاطر نشان کرد: در این راستا مطالعاتی را در دستور کار قرار دادیم تا در رنگ سفید الیاف پس از تکمیل با نانونقره، تغییری حاصل نشود.

مجری طرح به بیان جزئیات اجرای این تحقیقات پرداخت و گفت: بدین منظور نمونه پارچه تکمیل شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انعکاسی مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیقات به منظور جلوگیری از تغییر رنگ الیاف، پس از تکمیل پارچه با نانو نقره از موادی با پایه آلی استفاده شد که تغییری در ساختار و اندازه نانو ذرات نقره بر روی الیاف ایجاد نشد.

علیزاده با اشاره به تست‌های انجام شده خاطرنشان کرد: قبل از اعمال این مواد آلی، طیف انعکاسی گرفته شده از پارچه، طول موج انعکاسی در محدوده 600 نانومتر (رنگ زرد) را نشان می‌داد، اما پس از این فرآیند طول موج انعکاسی پارچه به سمت طول موج‌های آبی متمایل شد و از این رو با استفاده از این روش مشکل تغییر رنگ نانو نقره بر روی پارچه‌های سفید به ویژه سلولزی را برطرف کردیم.

این محقق، هدف از اعمال نانوذرات نقره بر روی الیاف و پارچه را ضدباکتری و ضدبو کردن منسوجات ذکر کرد و گفت: از لحاظ علمی در این فرآیند نباید تغییرات خاصی در ویژگی ضد باکتری الیاف ایجاد شود. از این رو با توجه به نتایج تست‌های ضد باکتری انجام شده از نمونه‌ها پس از انجام آزمایشات طراحی شده جهت بی رنگ کردن پارچه‌ها، همچنان ویژگی ضد باکتری در پارچه‌ها مشاهده شد.

وی با بیان اینکه این پروژه تحقیقاتی دستاوردهای مطلوبی در مقیاس آزمایشگاهی در زمینه بی رنگ کردن پارچه‌های سفید رنگ تکمیل شده با نانوساختارهای نقره به همراه داشته است، خاطر نشان کرد: در صورتی که این تحقیقات در آزمایش‌های نهایی نتایج خوبی را در پی داشته باشد، مسیر برای ورود به صنعت و نهایتا بازارهای مختلف هموار خواهد شد.منبع :