3.5میلیون دانش آموز در المپیاد درون مدرسه ای حضور دارند

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گفت: بالغ بر 3.5 میلیون دانش آموز در اجرای طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای حضور دارند.

3.5میلیون دانش آموز در المپیاد درون مدرسه ای حضور دارند


به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، مهرزاد حمیدی روز شنبه و در نشست شورای عالی تشکیلاتی دومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای که با حضور روسای مختلف فدراسیون های ورزشی در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، افزود: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای یک رویداد مسابقه ای نیست بلکه یک تغییر نگرش است.
وی گفت: تلاش داریم دو ساعت زمان درس تربیت بدنی در هفته را برای ارایه فعالیت هایی در بین دانش آموزان به 6 ساعت افزایش دهیم.
حمیدی اظهار کرد: هدف این است که هر دانش آموز در طول هفته حداقل 6 ساعت در مدرسه ورزش انجام دهد که این کار با اجرای طرح المپیاد درون مدرسه اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: در سال تحصیلی جدید (95 - 94) درس تربیت بدنی با 33 هزار معلم ورزش و المپیاد درون مدرسه ای و طرح مدرسه قهرمان از مهر امسال آغاز می شود.
حمیدی با بیان اینکه 68.5 درصد دانش آموزان مدارس مجری طرح المپیاد درون مدرسه ای در این برنامه مشارکت داشتند، گفت: این طرح توان دارد که به عنوان مکمل درس تربیت بدنی لحاظ شود تا 6 ساعت پویایی و تحرک را برای دانش آموزان داشته باشد.
وی با اشاره به تعداد دانش آموزانی که مجری طرح المپیاد درون مدرسه ای بودند، افزود: یک میلیون و 897 هزار و 609 نفر به عنوان مجری این طرح بودند که یک میلیون و 400 هزار نفر آنها دانش آموز هستند که بزرگترین عرصه داوطلبی در ورزش کشور شکل گرفته است.
معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: هم اکنون نرخ نفوذ المپیادها در روستاها ، مدارس عشایری، مدارس استثنایی و مدارس اقلیت ها، المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ، به عنوان زبان مشترک مدارس به شمار می رود.
حمیدی با اشاره به جذب کمک های نقدی و غیرنقدی برای طرح المپیاد درون مدرسه ای اظهار کرد: در مجموع 29 میلیارد تومان اعتبار برای این کار جمع آوری شد که مبلغ 20 میلیارد تومان آن با کمک حامیان مالی انجام پذیرفت.
وی با بیان اینکه 272 هزار و 538 خبر در خصوص المپیاد ورزشی درون مدرسه ای منتشر شد ، گفت: این طرح در مجموع 40 میلیون نفر در کشور را که شامل 13 میلیون دانش آموز و 26 میلیون والدین آنهاست، پوشش می دهد.

منبع :