نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش بررسی می‌شود

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش در قالب همایشی با این عنوان امروز (15 شهریور) در اردوگاه شهید باهنر تهران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش بررسی می‌شود

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در همایش نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، اظهار کرد: معرفی ابعاد نقش فناوری های نوین در آموزش و پرورش، تعامل و هم افزایی تجربیات فناورانه در مدارس، نگاهی به گذشته و آینده برنامه ها و سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش و پرورش و بررسی راهکارهای تفاهم نامه بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و برنامه های اجرایی آن از اهداف این همایش است.


علی زرافشان به بررسی اقدامات انجام شده در زمینه فناوری های نوین آموزشی و پرورشی اشاره کرد و افزود: بررسی مدل های توسعه فناوری در آموزش و پرورش و تشریح مدل بومی برای مدارس، بررسی نقشه راه مدارس هوشمند در استفاده از فناوری در فرایند یاددهی - یادگیری، فضای مجازی، ملاحظات فرهنگی و تاثیرات فناوری بر رفتارهای دانش آموزان و نقش ابزارهای نوین رسانه ای نظیر IPTV ، شبکه آموزشی رشد در توسعه آموزش های رسمی کشور از محورهای این همایش ملی است.


وی به بررسی چگونگی استفاده از فناوری های همراه در مدارس کشور پرداخت و تاکید کرد: چگونگی استفاده از تبلت و سیم کارت دانش آموزی، شناسایی مدل های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس با در نظر گرفتن اخلاقیات و مفاهیم و ارزش های اسلامی و بررسی قوانین، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش وپرورش از دیگر محورهای این همایش ملی است.
وی یادآورشد: این همایش ملی به همت معاونت آموزش متوسطه وزارت آ موزش و پرورش و مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات و با حمایت و همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و شرکت صنایع الکترونیک ایران برگزار شده است.
همایش ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش اکنون با حضور وزیر آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری است.

منبع :