تاثیر ژنتیک بر عدم پذیرش اتفاقات تلخ

دانشمندان دریافته اند که پدیده عدم پذیرش حقایق تلخ در زندگی افراد، صرفاً یک پدیده احساسی نیست و به صورت ارثی از نسلی به نسل دیگر منتقل خواهد شد.

تاثیر ژنتیک بر عدم پذیرش اتفاقات تلخ


پس از وقوع هر بحران در خانواده ها افرادی وجود دارند که می توانند حقیقت را پذیرفته و به زندگی خود ادامه بدهند. از طرف دیگر افرادی هم وجود دارند که پذیرش واقعیت برایشان دشوار بوده و به صورت واضحی نمی توانند با اتفاقی که قادر به تغییر آن نیستند، نظیر مرگ یکی از عزیزان، کنار بیایند.

تحقیقاتی که به تازگی در این باره انجام شده مبنی بر این است که کنار آمدن با این دسته از مسائل کاملا تحت اختیار خود انسان نیست.

همچنین فشارهای روانی متحمل شده بر افراد به راحتی به فرزندان آنها به ارث می رسد. مطالعه ای که بر روی ۳۲ نفر از بازماندگان یکی از فجایع انسانی و فرزندانشان انجام شده بود نشان داد که فرزندان آنها مستعد اختلالات روانی بودند که از پدران و مادرانشان به ارث برده بودند.

به این ترتیب به نظر می رسد که بحران های روانی افراد جایی در رشته های ژنتیکی آنها به ثبت می رسند و این رشته های ژنتیکی به صورت مستقیم در فرزندان آنها نیز وجود داشته و آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

البته هنوز دلیل این امر که به چه دلیل نمی توان بر این موضوع غلبه کرد مشخص است و دانشمندان به دنبال یافتن راهکاری برای رفع این مشکل هستند.

منبع :