تاثیر خانواده در مسئولیت پذیری افراد

یک جامعه شناس گفت: خانواده و آموزش و پرورش در مسئولیت پذیری فرزندان نقشی بسیار مؤثر دارند.به گزارش شفا آنلاین،امان‌اله قرائی مقدم جامعه شناس درخصوص نقش خانواده در مسئولیت پذیری فرزندان اظهار کرد: برخی خانواده‌ها نقش‌ها و وظایف فرزندان را به درستی به آنان آموزش نمی‌دهند و تمام مسئولیت را خود به تنهایی برعهده می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه خانواده در این مسئولیت پذیری فرزندان نقش اصلی را دارد، بیان کرد: با وجود اینکه خانواده‌ها نقش اصلی را در تربیت فرزندان دارند اما تاثیر آموزش و پرورش را نمی‌توان انکار کرد، به همین دلیل بهتر است به همین دلیل بهتر است خانواده و آموزش پرورش صحبت ها و فعالیت‌های یکدیگر را نقض نکنند و هر دو به‌ سمت مسئولیت پذیری شدن بیشتر فرزندان گام بردارند.


قرائی مقدم در خصوص راه‌حل این مشکل تصریح کرد: والدین با تقسیم وظایف در خانواده می‌توانند فرزندانی مسئول و وظیفه شناس را به جامعه تحویل دهند.

منبع :