تاثیر خانواده در مسئولیت پذیری افراد

یک جامعه شناس گفت: خانواده و آموزش و پرورش در مسئولیت پذیری فرزندان نقشی بسیار مؤثر دارند.

تاثیر خانواده در مسئولیت پذیری افراد

به گزارش شفا آنلاین،امان‌اله قرائی مقدم جامعه شناس درخصوص نقش خانواده در مسئولیت پذیری فرزندان اظهار کرد: برخی خانواده‌ها نقش‌ها و وظایف فرزندان را به درستی به آنان آموزش نمی‌دهند و تمام مسئولیت را خود به تنهایی برعهده می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه خانواده در این مسئولیت پذیری فرزندان نقش اصلی را دارد، بیان کرد: با وجود اینکه خانواده‌ها نقش اصلی را در تربیت فرزندان دارند اما تاثیر آموزش و پرورش را نمی‌توان انکار کرد، به همین دلیل بهتر است به همین دلیل بهتر است خانواده و آموزش پرورش صحبت ها و فعالیت‌های یکدیگر را نقض نکنند و هر دو به‌ سمت مسئولیت پذیری شدن بیشتر فرزندان گام بردارند.


قرائی مقدم در خصوص راه‌حل این مشکل تصریح کرد: والدین با تقسیم وظایف در خانواده می‌توانند فرزندانی مسئول و وظیفه شناس را به جامعه تحویل دهند.

منبع :