25 دقیقه پیاده‌روی در روز طول عمر را افزایش می‌دهد

تنها 25 دقیقه پیاده‌روی سریع در طول روز باعث افزایش طول عمر می‌شود. این میزان پیاده‌روی در طول روز هفت سال طول عمر را افزایش می‌دهد.

25 دقیقه پیاده‌روی در روز طول عمر را افزایش می‌دهد

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، ورزش مداوم از پیر شدن جلوگیری می‌کند. استاد متخصص قلب از دانشگاه سن‌جورج می‌گوید: افرادی که در سن 50 تا 60 سالگی هستند، می‌توانند با ورزش متعادل خطر مرگ بر اثر بیماری‌های قلبی و سکته را کاهش دهند. هنگامی که افراد به صورت منظم ورزش می‌کنند، پروسه پیری را که به تعویق می‌اندازند. ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم کاملا از پیری جلوگیری کنیم اما می‌توانیم زمان آن را به تاخیر بیندازیم. ممکن است فردی در 70 سالگی جوان‌تر به نظر برسد و بیشتر عمر کند. ورزش سه تا هفت سال طول عمر را افزایش می‌دهد. ورزش ضد افسردگی است، کارایی شناختی را افزایش می‌دهد و اختلال حواس را به تاخیر می‌اندازد.

او ادامه داد: هنگامی که می‌دانید جایی با شما 20 دقیقه فاصله دارد، سعی کنید این فاصله را پیاده بروید، افرادی که مشکل قلبی دارند، نباید بدوند که باید پیاده‌روی کنند اما این پیاده‌روی باید با شدتی باشد که فرد نتواند آواز بخواند.

تحقیقاتی در این زمینه در دانشگاه سارلند آلمان انجام شده است، نشان می‌دهد، ورزش هوازی، ورزش‌های شدید و کوتاه‌مدت و ورزش‌های قدرتی همگی تاثیر مثبتی در به تاخیر انداختن پیری دارند.

ورزش‌های استقامتی و ورزش‌های شدید از وزنه‌زدن نیز تاثیرگذارترند، زیرا باعث ترمیم شدن DNA می‌شوند. حتی افرادی که ورزش را از سن 70 سالگی شروع می‌کنند نیز شاهد تاثیرات ورزش خواهند بود.

هر قدر فعال‌تر باشید، فواید ورزش را خواهید دید و مهم نیست که چه موقع شروع کرده‌اید. به افرادی که بیماری قلبی یا نارسایی قلبی دارند، توصیه می‌شود که فعال باشند، زیرا این مساله برای آنها مفید است. افراد سالم نیز بهتر است ورزش کنند.

منبع :