افراد مبتدی چگونه تمرین شنا انجام دهند

شنا ورزشی است که تاثیرات زیادی بر روی ذهن و جسم ورزشکاران می‌گذارد.

افراد مبتدی چگونه تمرین شنا انجام دهند

به‌ گزارش ‌ایسنا‌، این ورزش استقامت عضلات و سیستم قلبی -‌عروقی را افزایش می‌دهد، باعث قدرتمند شدن عضلات و افزایش انعطاف پذیری آنها می‌شود.

حتی اگر آمادگی جسمانی بالایی داشته باشید برای انجام تمرینات شنا نیاز به تمرینات اولیه دارید تا بدن عادت کند. اندازه‌گیری ضربان قلب می‌تواند پیشرفت شناگر را نشان دهد.

شنا کردن به صورت دایره‌ای تمرین مناسبی برای افراد مبتدی است.

برای شروع شنا ابتدا باید بدن را گرم کنید. برای گرم کردن بدن می‌توان از حرکات کششی و خود شنا کردن با شدت کم استفاده کرد. بعد از گرم کردن بدن می‌توانید با شدت بیشتر شنا کنید. بعد از تمام شدن ورزش باید بدن را خنک کنید. خنک کردن بدن باعث کاهش ضربان قلب می‌شود. خنک کردن بدن باید با شدت متوسط آغاز شود و کم کم سرعت آن کاهش یابد.

برای گرم کردن بدن پنج تا 10 دقیقه کرال سینه بروید و از سرعت کم شنا را آغاز کنید. برای انجام تمرین اصلی دو دقیقه در آب پا بزنید، دو دقیقه استراحت کنید، دو دقیقه حرکت دست را انجام دهید، سپس دو دقیقه استراحت کنید. بعد از آن پنج دقیقه شنا کنید. از سرعت کم شروع کنید و کم کم سرعت خود را افزایش دهید، در آخر دو دقیقه در آب راه بروید.

برای خنک کردن بدن پنج تا 10 دقیقه کرال سینه یا کرال پشت بروید. ابتدا با سرعت متوسط آغاز کنید و به تدریج سرعت را کم کنید.

این تمرین شدت زیادی ندارد و برای افراد مبتدی مناسب است.

می توانید سرعت شنا کردن را کمی افزایش دهید. به ‌این‌ ترتیب که برای گرم کردن بدن پنج تا 10 دقیقه کرال سینه بروید. به آرامی حرکت را شروع کنید و کم کم سرعت را افزایش دهید. سپس یک دقیقه استراحت کنید. دو دقیقه در آب پا بزنید سپس یک دقیقه استراحت کنید. در آخر دو دقیقه حرکت دست را انجام دهید.

برای انجام تمرین اصلی پنج دقیقه شنا کنید. دو دقیقه استراحت کنید. سپس دو تا چهار بار طول استخر را با حداکثر قدرت شنا کنید. یک دقیقه به ازای شنای هر طول استراحت کنید. در آخر دو دقیقه در آب راه بروید.

برای خنک کردن بدن پنج تا 10 دقیقه کرال سینه بروید. ابتدا با سرعت متوسط شروع کنید و کم کم سرعت را کاهش دهید.

منبع :