آشکارسازی شباهت جرم ستاره‌ای آندرومدا و راه شیری

منجمان در بررسی تصاویری از 2753 خوشه ستاره‌ای آبی و جوان در کهکشان همسایه آندرومدا (M31)، دریافتند این کهکشان و کهکشان راه شیری دارای درصد جرمی مشابه متعلق به ستارگان تازه‌متولد‌شده هستند.

آشکارسازی شباهت جرم ستاره‌ای آندرومدا و راه شیری

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این آرشیو متعلق به تلسکوپ فضایی هابل بود و دانشمندان این موضوع را بررسی کردند که چه درصدی از ستارگان در درون یک خوشه دارای جرم خاصی هستند؛ منجمان با انجام این عمل و با استفاده از تابع جرم اولیه (IMF) تفسیر بهتری از نور کهکشان‌های دوردست و درک شکل‌گیری تاریخ ستارگان جهان در اختیار خواهند داشت.

این تحقیق با استفاده از 414 تصویر موزائیکی هابل از کهکشان آندرومدا انجام شد. تقریبا 8000 تصویر از این تصاویر از 117 میلیون ستاره واقع در دیسک کهکشان آندرومدا و با استفاده از طول‌موج‌های مرئی، نزدیک فرابنفش و نزدیک مادون‌قرمز بدست آمده بودند.

ستاره‌ها معمولا زمانی زاده می‌شود که یک ابر عظیم حاوی عناصر مولکولی هیدروژن و غبار متلاشی می‌شود. این ابر به گره‌های کوچکی متلاشی می‌شود که هر یک حاوی صدها ستاره هستند؛ این ستاره‌ها به طور مساوی خلق نمی‌شوند و جرم آن‌ها می‌تواند از یک دوازدهم تا دویست‌ برابر جرم خورشید باشد.

تا پیش از این مطالعه، دانشمندان فقط اندازه‌های IMF را از منطقه‌ ستاره‌ای محلی واقع در درون کهکشان راه شیری انجام داده بودند. تحقیق جدید بر اساس تصاویر متنوع هابل انجام شده و سن خوشه‌های ستاره‌ای که در سراسر کهکشان آندرومدا پراکنده شده‌اند، از چهار تا 24 میلیون سال گزارش شد.

دانشمندان با کمال تعجب دریافتند شاخص IMF در تمامی خوشه‌های بررسی‌شده در آندرومدا بسیار شبیه بود. این موضوع که IMF در تمامی کهکشان همسایه آندرومدا منسجم و یکنواخت است، فیزیک پیچیده شکل‌گیری ستاره‌ای را به نمایش می‌گذارد.

تلسکوپ فضایی هابل پروژه‌ای بین‌المللی بین ناسا و آژانس فضایی اروپاست. مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا در مریلند این تلسکوپ را مدیریت می‌کند و موسسه علوم تلسکوپ فضایی در بالتیمور مریلند نیز عملیات‌های علمی آن را هدایت می‌کند.

جزئیات این مطالعه در مجله Astrophysical ارائه شد.

منبع :

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت دوم
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی