تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان پسرانه شهید یوسفی در شهرستان اقلید

تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان پسرانه شهید یوسفی در شهرستان اقلید استان فارس

تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان پسرانه شهید یوسفی در شهرستان اقلید

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، هنرستان پسرانه شهید یوسفی در اقلید از توابع استان فارسرا تجهیز نمود .

آقای حسین تدین مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1350 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 250 دانش آموز را در مقطع هنرستان تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 3 قفسه کتابخانه ، 3 میز مطالعه، 18 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 52/000/000 ریال (5 میلیون و 200 هزار تومان) می باشد که 37/000/000 ریال (3 میلیون و 700 هزار تومان ) توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 15/000/000 ریال (یک میلیون و 500 هزار تومان ) از سوی آقای مهدی تدین، نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان اقلید پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 351 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان پسرانه شهید یوسفی در شهرستان اقلید