تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان پسرانه شاهد در شهرستان اقلید فارس

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان پسرانه شاهد در شهرستان اقلید استان فارس

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان پسرانه شاهد در شهرستان اقلید فارس

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان پسرانه شاهد در اقلید از توابع استان فارس را تجهیز نمود .

آقای یحیی نیکو مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1387 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 247 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 3 قفسه کتابخانه ، 3 میز مطالعه، 12 صندلی و یک دستگاه رایانه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 52/000/000 ریال (5 میلیون و 200 هزار تومان) می باشد که 37/000/000 ریال (3 میلیون و 700 هزار تومان ) توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 15/000/000 ریال (یک میلیون و 500 هزار تومان ) از سوی آقای مهدی تدین، نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان اقلید پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 350 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان پسرانه شاهد در شهرستان اقلید فارس