دستاورد محققان ایرانی در جلوگیری از پیشرفت سرطان گوارش

محققان با بررسی فاکتورهای تاثیرگذار در بروز سرطان گوارش در تلاشند از تبدیل سلول‌های طبیعی به سلول‌های بنیادی سرطانی که مقاوم‌ترین سلول‌های توده سرطانی به داروهای ضدسرطان است، پیشگیری کنند.

دستاورد محققان ایرانی در جلوگیری از پیشرفت سرطان گوارش

دکتر محمدرضا عباس زادگان، رییس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه علوم پزشکی تهران با اشاره به تحقیقات پژوهشگران مرکز در زمینه استفاده از مکانیزم‌های نوین مولکولی در درمان سرطان گوارش، اظهار داشت: بررسی تاثیر عوامل اصلی در تبدیل سلول های طبیعی به سلول‌های بنیادی سرطانی که به عنوان سرطان مری بروز می‌کنند از مطالعات پایه در این پژوهش است. MAML1 وTwist 1 دو فاکتور اصلی در بروز سرطان مری است و در هنگام ابتلا به سرطان در مسیرهای پیام رسانی دچار اختلال می‌شوند که باعث تبدیل سلول‌های طبیعی به سلول‌های بنیادی سرطانی است.


وی اضافه کرد: مطالعات انجام شده در این پژوهش بر روی جامعه بیماران مبتلا به سرطان مری انجام شده است که دستاورد آن برای درمان سرطان‌های دیگر دستگاه گوارش از جمله روده بزرگ نیز کاربرد دارد.


عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر لزوم شناخت این فاکتورها در درمان بیماری سرطان گوارش، تصریح کرد: شناخت بهتر و کسب اطلاعات دقیق‌تر از فاکتورهای تاثیرگذار در بروز سرطان گوارش، منجر به ارائه درمان‌های اختصاصی برای این رده از بیماران می شود.


عباس زادگان با اشاره به اینکه استفاده از مکانیزم‌های نوین مولکولی در این تحقیق، منجر به عدم تاثیرگذاری فاکتورهای سرطان گوارش می شود، خاطرنشان کرد: شیمی درمانی به عنوان درمان عمومی سرطان، روش اختصاصی هر بیمار نیست و می تواند عوارضی را برای بیمار به دنبال داشته باشد اما استفاده از دستاوردهای این پژوهش می تواند به عنوان درمانی اختصاصی برای سرطان گوارش قرار گیرد.


رییس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان تصریح کرد: می توان با استفاده از نتایج این تحقیق از تبدیل سلول های طبیعی به سلول‌های بنیادی سرطانی که مقاوم ترین سلول‌های توده سرطانی به داروهای ضدسرطان است، پیشگیری کرد.

منبع :