کشفیات تازه دانشمندان درباره تنوع زیستی خاک

مطالعه جدید دانشمندان حکایت از تنوع زیستی حیرت انگیزی در خاک دارد که نقش بسیار مهمی در ادامه حیات انسانها بر روی زمین ایفا می‌کند.

کشفیات تازه دانشمندان درباره تنوع زیستی خاک

به گزارش خبرگزاری مهر، معمولا وقتی صحبت از تنوع زیستی به میان می آید نگاهها به جنگلها، اقیانوسها و جمعیت عظیم پستانداران و پرندگان و سایر موجودات معطوف می شود و در درجات بعدی به یاد حشرات می افتیم اما واقعیت این است که در دل خاک و جایی واقع در عمق چند صد متری زمین ریزموجوداتی زندگی می کنند که ادامه حیات انسانها به نوعی به عملکرد و حیات آنها وابسته است.

به گفته دانشمندان، تنوع زیستی موجود در خاک بیش از هر تنوع زیستی دیگری در سایر بخشهای زمین است.

مطالعه جدید دانشمندان که در نشریه Nature Communications  منتشر شده حکایت از آن دارد که انبوه قارچها، کرمها، باکتریها و بی شمار میکروبهای موجود در خاک نقش بسیار مهمی در پایداری اکوسیستمها ایجاد کرده و در عین حال از تغییرات مخرب جوی نیز تاثیر می پذیرد.

آنچه که بیش از هر چیزی موجب حیرت دانشمندان شده وجود برخی گونه کرمهای موسوم به کرمهای بدون صورت است که عملکرد آنها نقشی بسزا در حفظ تعادل ساختاری خاک دارد.

همچنین دانشمندان متوجه عملکرد باکتری هایی شده اند که از الکتریسیته مصرف می کنند. در عین حال ذرات میکروسکوپیکی که حتی در محیطهای خلاء و فاقد اکسیژن اعماق خاک هم به حیات خود ادامه می دهند بر حیرت دانشمندان افزوده اند.

دانشمندان دانشگاههای Peking و کپنهاگن دانمارک در این مطالعه جامع دریافته اند که به رغم فقدان دانش کافی درباره دنیای اعماق زمین، یک نکته کاملا بدیهی است و آن تاثیر خاک در حفظ حیات بر روی زمین است.

آنها برای تخمین دقیق تاثیرگذاری حیات زیرزمینی بر اکوسیستمهای سیاره مادر راهی فلات تبت شدند. این نقطه از جهان تغییرات زیست محیطی چشمگیری دارد.

نتیجه مطالعه دانشمندان نشان داد تنوع زیستی موجود در خاک تاثیر قابل توجه ۳۲ درصدی بر اکوسیستمهای سراسر زمین دارد.

منبع :