وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

در زمانی که هیچ ابری در آسمان نباشد، از دورترین فاصله می‌توان تصاویر بی‌نظیری را از کره زمین در هنگام شب گرفت.

وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

در زمانی که هیچ ابری در آسمان نباشد، از دورترین فاصله می‌توان تصاویر بی‌نظیری را از کره زمین در هنگام شب گرفت.

عکاسان حرفه‌ای تصاویر کره زمین از آسمان شب بدون ابر در کشورهای مختلف را جمع‌آوری کرده‌اند که می‌توانید آنها در اینجا ببینید.

شب هنگام، زمانی است که آنچه در روز به صورت خطوط پراکنده و خاکستری دیده می‌شود، رنگ و رخ خاصی به خود می‌گیرد.

مشاهده کره زمین در شب و مقایسه آن با نمای روز، از هوا و از فواصل بالای اتمسفر به خوبی امکان‌پذیر است.وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                       اروپا یونان و ایتالیا

وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                             اروپا

وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                     اروپا، اسکاندیناوی

وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                            اروپا

وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                              آفریقا و جزایر ماداگاسکار

وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                    آفریقای جنوبی

وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                 آمریکای جنوبی – آرژانتین و برزیل

وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                               آمریکای جنوبی – آرژانتین و شیلیوقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                آمریکای شمالی مکزیک

 وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                    آمریکای شمالی

 وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                  آمریکای مرکزی

 وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                    ایران و خلیج فارس

 وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد                                                                               بخش اروپایی روسیه

 وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد                                                                                    انگلیس و دریای شمال

وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                            جنوب شرقی آسیا هند و چینوقتی آسمان شب ابر نداشته باشد                                                                                       خلیج فارس

وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                  ژاپن، کره، چینوقتی آسمان شب ابر نداشته باشد                                                                                         مثلث برمودا

وقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                      نیوزیلندوقتی آسمان شب ابر نداشته باشد

                                                                                         شمال ایران، دریای خزر و قفقاز

منبع :