تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان خوارزمی در شهرستان چایپاره

تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان خوارزمی در شهرستان چایپاره

تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان خوارزمی در شهرستان چایپاره

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، هنرستان فنی و حرفه ای خوارزمی در شهرستان چایپاره  از توابع استان آذربایجان غربی  را تجهیز نمود .

آقای بهروز ارشادی پور مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1390 تاسیس شده  و به دلیل تازه تاسیس بودن فاقد امکانات کتابخانه ای می باشد . ایشان  همچنین متذکر شدند  که مدرسه در سال تحصیلی جاری 150دانش آموز را در مقطع هنرستان تحت پوشش دارد.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 6قفسه کتابخانه ، 5 میز مطالعه چهار نفره و 20صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 43/500/000 ریال (4 میلیون و 350هزار تومان) می باشد که 33/100/000 ریال (3 میلیون و 310 هزار تومان ) توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و  10/400/000 ریال (یک میلیون و 40هزار تومان ) پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 349 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی هنرستان خوارزمی در شهرستان چایپاره