تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان خلیج فارس در شهرستان چایپاره

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان خلیج فارس در شهرستان چایپاره

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان خلیج فارس در شهرستان چایپاره

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان پسرانه شبانه روزی خلیج فارس  در شهرستان چایپاره از توابع استان آذربایجان غربی را تجهیز نمود .

آقای حیدر شیر محمدی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1390 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 101 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم به صورت شبانه روزی تحت پوشش دارد.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5قفسه کتابخانه ، 6 میز مطالعه چهار نفره و 24صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 42/000/000 ریال (4 میلیون و 200هزار تومان) می باشد که 32/900/000 ریال (3 میلیون و 290 هزار تومان ) توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و  9/100/000 ریال ( 910 هزار تومان ) پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 348 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان خلیج فارس در شهرستان چایپاره