نقاشی طبیعت در سرما

تصاویر زیبا و شگفت انگیز دریاچه‌ها، اقیانوس‌ها و حوضچه‌های یخ زده را در ادامه مشاهده می‌کنید.

نقاشی طبیعت در سرما

به گزارش فارس، یخ می‌تواند ویرانگر و یا تهدید کننده باشد اما گاهی هم زیباست؛ این تصاویر از دریاچه‌ها، اقیانوس‌ها، حوضچه‌ها و برکه‌هایی گرفته شده‌اند که هوایی بسیار سرد دارند.

یخ‌ها در مناطقی سرد اشکالی به وجود آورده‌اند که واقعاً جذاب و دیدنی هستند.

برخی از این یخ‌ها آنقدر محکم هستند که می‌توان روی آنها راه رفت.

                                                                           دریاچه بایکال در روسیه

نقاشی طبیعت در سرما


                                                                               دریاچه آبراهام در کانادا

نقاشی طبیعت در سرما

                                                                                     سیبری – روسیه

نقاشی طبیعت در سرما

                                                                          حوضچه یخ زده در سوئیس

نقاشی طبیعت در سرما

                                                                               اقیانوس منجمد شمالی

نقاشی طبیعت در سرما

                                                                                                ژاپن

نقاشی طبیعت در سرما

                                                                                                قطب جنوب

نقاشی طبیعت در سرما

                                                                                      رودخانه منجمد

نقاشی طبیعت در سرما

                                                                          حوضچه یخ زده در جنوب اورگان – آمریکا

نقاشی طبیعت در سرما

                                                                                دریاچه بایکال در روسیه

نقاشی طبیعت در سرما

                                                                              دریاچه کریسپینوف در لهستان

نقاشی طبیعت در سرما


منبع :