چهار قدم به سوی روشی بهتر

فرمول چهار قدم به سوی روشی بهتر شامل چهار راه‌حل ساده و تأثیرگذار است.

چهار قدم به سوی روشی بهتر

فرمول چهار قدم به سوی روشی بهتر شامل چهار راه‌حل ساده و تأثیرگذار است.

1- بر نکات قدرتمند وجود خود تمرکز کنید

در آن درسی که به طور طبیعی خوب هستید، پتانسیل عالی بودن دارید. برای پرورش آن استعداد وقت بگذارید و برای سایر درس‌ها از آن الگو بگیرید.

2- روی امروز تمرکز کنید

نمی‌توانید گذشته را تغییر دهید؛ نمی‌توانید برای آینده قالبی بسازید؛ اما می‌توانید بر آن‌چه اکنون اتفاق می‌افتد اثر بگذارید.

3- بر اولویت‌های خود تمرکز کنید

از برنامه‌ی درسی خود محافظت کنید. اولویت‌های خود را انتخاب کنید و از زمان خود برای انجام آن‌ها استفاده کنید.

4- روی نتایج تمرکز کنید

وقتی راه طولانی و دشوار است، خسته و ناامید شدن آسان است. اگر با احساس بی‌هدفی آغاز کنید با پرسش‌های مختلفی خود را به ستوه می‌آورید. بر روی نتایج هر آزمون تمرکز کنید و نیروی محرکه‌تان را برای موفقیت تنظیم کنید.