به برنامه‌ی راهبردی کانون اعتماد کنید

به برنامه‌ی آزمون‌ها اعتماد کنید. این برنامه حاصل سال‌ها تجربه است.

به برنامه‌ی راهبردی کانون اعتماد کنید

برنامه‌ی راهبردی بهترین ابزاری است که کانون در اختیار دانش‌آموزان به‌ویژه دانش‌آموزان کنکوری قرار داده است. دانش‌آموزان کنکوری دو برابر سال‌های قبل درس می‌خوانند که اگر با برنامه‌ریزی پیش نروند سردرگم می‌شوند و نتیجه‌ی مطلوب و دلخواه خود را به دست نمی‌آورند. برنامه‌ریزی و دسته‌بندی مباحث کاری است که باید با هوشمندی بسیار دقیق انجام شود. کانون این کار را بسیار ساده کرده و با طراحی برنامه‌ی راهبردی به کمک دانش‌آموزان آمده است. از جمله مواردی که می‌تواند در کاهش نگرانی و آشفتگی دانش‌آموزان مؤثر باشد وجود ایستگاه‌های جبرانی در برنامه‌ی راهبردی است. اگر دانش‌آموزی طی دو هفته بین آزمون‌ها نتواند مبحثی را بخواند یا پس از آزمون متوجه شود که در مبحثی یادگیری او ناقص بوده با وجود برنامه‌ی راهبردی و ایستگاه‌های جبرانی جای هیچ نگرانی نیست؛ زیرا با کمی دقت و توجه در برنامه‌ی راهبردی متوجه می‌شود که به‌راحتی می‌تواند مشکل خود را برطرف کند.

به برنامه‌ی آزمون‌ها اعتماد کنید. این برنامه حاصل سال‌ها تجربه است. اگر دانش‌آموزان برنامه‌ی کانون را دقیق اجرا کنند هم در مدرسه موفق خواهند بود و هم در کنکور. به همین دلیل نخبگان کنکور هر سال یکی از عوامل مهم پیروزی و موفقیت خود را پیگیری برنامه‌ی راهبردی و اجرای دقیق آن می‌دانند.