تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید اناری در منطقه 19 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید اناری در منطقه 19 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید اناری در منطقه 19 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان دخترانه شهید اناری واقع در منطقه 19 تهران را تجهیز نمود .

خانم لیلا یوسفی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1375 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 200 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره اول تحت پوشش دارد.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5قفسه کتابخانه و 5 میز مطالعه، 20صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 32/050/000 ریال ( 3 میلیون و 205هزار تومان) می باشد توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 346 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید اناری در منطقه 19 تهران