تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام حسین (ع) در منطقه 19 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام حسین (ع) در منطقه 19 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام حسین (ع) در منطقه 19 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان دخترانه امام حسین (ع)  (سیدالشهداء (ع) ) واقع در منطقه 19 تهران را تجهیز نمود .

 خانم شیرین داودی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1393 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 291 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره اول و دوم تحت پوشش دارد.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5قفسه کتابخانه و 5 میز مطالعه، 20صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 32/050/000 ریال ( 3 میلیون و 205هزار تومان) می باشد توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 344 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام حسین (ع) در منطقه 19 تهران