تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام رضا (ع)در منطقه 19 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام رضا (ع)در منطقه 19 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام رضا (ع)در منطقه 19 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان پسرانه امام رضا (ع) واقع در منطقه 19 تهران را تجهیز نمود .

آقای رحیم فرجی ، مدیر دبیرستان می گوید: این دبیرستان در سال تحصیلی 94-93، 250 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره اول تحت پوشش داشته داده است، در سال 1390 تاسیس شده است.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5قفسه کتابخانه و 5 میز مطالعه، 20صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 32/050/000 ریال ( 3 میلیون و 205هزار تومان) می باشد توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 343 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام رضا (ع)در منطقه 19 تهران


خرید کتاب