آغاز سال تحصیلی جدید در آسیای مرکزی + تصاویر

سال تحصیلی جدید در کشورهای آسیای مرکزی از اول سپتامبر(شهریور) آغاز شد.به گزارش خبرنگاران خبرگزاری فارس در آسیای مرکزی، سال جدید تحصیلی در کشورهای آسیای مرکزی از اول سپتامبر (شهریور) آغاز شد.


آغاز سال تحصیلی جدید در آسیای مرکزی + تصاویر

آغاز سال تحصیلی جدید در آسیای مرکزی + تصاویر

آغاز سال تحصیلی جدید در آسیای مرکزی + تصاویر

آغاز سال تحصیلی جدید در آسیای مرکزی + تصاویر


منبع :