لزوم استفاده از نیروهای نخبه برای تدریس فیزیک در مدارس

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در بخش آزمایشگاه توان تخصصی مربیان و آزمایشگران ما بسیار پایین است.

لزوم استفاده از نیروهای نخبه برای تدریس فیزیک در مدارس

دکتر عبدالرسول عمادی در گفت‎وگو با ایسنا، با بیان اینکه متاسفانه در بخش آزمایشگاه مشکلات زیادی داریم و انگیزه همکاران ما برای آزمایش پایین است، افزود: باید به مساله آزمایشگاه توجه همه جانبه صورت گیرد.

وی ادامه داد: توان تخصصی مربیان و آزمایشگران بسیار پایین است که باید آن را ارتقا دهیم.

عمادی اضافه کرد: اگر نمره فیزیک تغییری نمی‎کند و میانگین آن در کل کشور وضعیت ثابتی دارد این نشان می‎دهد که باید در روش‎های تدریس، انگیزه معلمان به منظور بهبود بخشیدن به این مهم متحول شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: برای رسیدن به این هدف باید دوره‎های آموزشی ضمن خدمت برگزار شود. همچنین برای دروس فیزیک که جزء دروس پایه در مدارس محسوب می‎شود از نیروهای نخبه استفاده شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در برنامه نظام جدید ساعات درس علوم کاهش یافته و در این راستا با شورای عالی آموزش و پرورش صحبت‎هایی شده که کاهش ساعات کاری در این درس منجر به کاهش توان علمی کشور می‎شود و باید ساعات این درس با همان نظام قبلی مطابقت داشته باشد.

منبع :