مهارت‌های فرزند پروری قسمت هشتم"نکات مهم در ارتباط با فرزندان"

بعضی از باورها در زمینه تربیت کودکان می‌تواند بسیار مخرب بوده و باعث بروز مشکلات در روابط والدین و کودکان شود دراینجا به بعضی از آنها اشاره می‌گردد.

مهارت‌های فرزند پروری قسمت هشتم"نکات مهم در ارتباط با فرزندان"

مهارت‌های فرزند پروری قسمت هشتم"نکات مهم در ارتباط با فرزندان"

نکات مهم در ارتباط با تربیت فرزندان  

والدین گرامی:

بعضی از باورها در زمینه تربیت کودکان می تواند بسیار مخرب بوده و باعث بروز مشکلات در روابط والدین و کودکان شود دراینجا به بعضی از آنها اشاره می گردد.

تعدادی از والدین فکر می کنند کودک رفتار نامناسب را فقط به این جهت انجام می دهد که آنها را اذیت کند با این تفکر کودک مقصر شناخته می شود و باعث بروز یک خشم شدید از طرف پدر و مادر می گردد.

والدین بعضی از رفتارهای نامناسب کودک را موقتی و زودگذر می دانند و در نتیجه آنها را از برخورد سریع با آن رفتار غلط باز می دارد و زمانی درصدد تغییر رفتار بر می آیند که شدید از طرف پدر و مادر می گردد

والدین بعضی از رفتارهای نامناسب کودک را موقتی وزودگذر می دانند و در نتیجه آنها را از برخورد سریع با آن رفتار غلط باز می دارد و زمانی درصدد تغییر رفتار بر می آیند که شدید و طولانی مدت شده و در نتیجه کنترل آن نیز مشکل تر شده است.

همه این مشکلات به خاطر من است این جمله ایست که ممکن است والدین در زمان بروز یک رفتار اشتباه از جانب فرزندشان به ذهنشان خطور کند در اینجا والدین خود را مقصر می دانند و در نتیجه احساس گناه و افسردگی و اضطراب پیدا می کنند بروز این حالات تحمل آنان را کم کرده و باعث بروز واکنش های عصبی شدیدتری می شود.

بسیاری از والدین انتظارات غیر واقع بینانه ای از کودکان خود دارند که با سطح رشد کودک متناسب نیست این والدین کودکان را بالغین کوچکی می دانند که همه توانایی های بالغین را دارا هستند برای مثال : کودک 2 ساله بتواند به خوبی و با تمیزی کامل با قاشق و چنگال غذای خود را بخورد و یا کودک زیر 6 سال بتواند ساعت ها پیاده روی و خرید کردن با پدر و مادر را تحمل کند یا قادر باشد ساعت ها در میهمانی مرتب و ساکت بنشیند.

هیچکدام از این انتظارات با سطح رشد کودک هماهنگی ندارد.

بعضی از والدین توقع زیادی از کودکان خود دارند یعنی دوست دارند که کودکشان عالی و کامل باشد دراین صورت است که با دیدن بعضی از رفتارهای کودک که حتی می تواند متناسب با سن کودک باشد برافروخته و عصبانی می شوند.

بعضی والدین فکر می کنند خود کودک به تدریج و به مرور زمان و به طور خودکار (بدون آموزش و تمرین ) مهارت های لازم را کسب می کند باید توجه داشت که ممکن است بعضی از یادگیری ها بدون آموزش و از طریق مشاهده صورت گیرد ولی بیشتر مهارت ها نیاز به آموزش فعال تمرین و صرف وقت از سوی والدین و کودک دارند.

توجه داشته باشید:

انتظار شما از فرزندتان باید با سن او مطابقت داشته باشد

کودکان با یکدیگر متفاوت هستند و توانی های آنها مشابه هم نیست

بروز خشم در مقابل اشتباهات کودکان ناشی از عدم آشنایی والدین با روش مناسب برخورد با کودک است

آگاهی از این مهارت ها و روش ها می تواند باعث بهبود روابط والدین وکودکان گردد.

کودکان بالغین کوچک نیستند و توانایی های آنها متناسب با سطح رشد فکری و جسمی آنان است.