نمایی از کشتی‌های جنگی در سال 2050

محققان انگلیسی می‌گویند:کشتی‌های جنگی تا 35 سال آینده با استفاده از فناوری و دانش روز بسیار پیشرفته و کاربردی می‌شوند.

نمایی از کشتی‌های جنگی در سال 2050

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی میل آنلاین، این محققان طراحی کشتی های جنگی انگلیس در 35 سال آینده توسط تنها پنج دریانورد کنترل می شود که در مقابل صفحه نمایش هایی می نشینند که بیشتر شبیه کنسول های بازی است.

همچنین کل پرسنل این کشتی می تواند تنها 50 نفر باشد در حالیکه اکنون برای اداره یک کشتی با این وسعت به 200 پرسنل نیاز است.تصاویر مفهومی این کشتی توسط گروهی از شرکت های برجسته الکترونیکی انگلیس که با کارشناسان نیروی دریایی دفاعی Startpoint کار می کنند، منتشر شده است.

طراحی این کشتی شامل یک اتاق عملیات به سبک جدید است که به فرماندهان اجازه می دهد با استفاده از هولوگرافیک های سه بعدی بر موقعیت ها و تهدیدها در فاصله چند هزار مایلی و از اعماق اقیانوس به اعماق فضا تمرکز کنند. 

این کشتی به سلاح هایی با سرعت نور مجهز است و بدنه اکریلیک فوق العاده قوی این کشتی با نوعی کربن به نام گرافن پوشیده شده است.

نمایی از کشتی‌های جنگی در سال 2050

نمایی از کشتی‌های جنگی در سال 2050

نمایی از کشتی‌های جنگی در سال 2050

نمایی از کشتی‌های جنگی در سال 2050


منبع :