نشریه علمی و ترویجی صنعت و دانشگاه منتشر شد

جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه بیست و دومین شماره از نشریه علمی، ترویجی صنعت و دانشگاه را منتشر کرد.

نشریه علمی و ترویجی صنعت و دانشگاه منتشر شد

دکتر مسعود شفیعی رئیس جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سرمقاله این شماره از نشریه در زمینه تولید و وابستگی آن به صنایع پیشرفته در کشور است که با تحقق این امر در کشور کیفیت و سطح علمی حوزه تولید و صنعت کشور ارتقاء می‌یابد.

وی افزود: مهمترین عناوین این نشریه شامل: بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی، دسته بندی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب روش مناسب انتقال فناوری، تجزیه و تحلیل تفکر استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکت‌های کوچک و متوسط و مدل مارپیچ چهارجانبه رویکردی نوین در ارتباطات صنعت و دانشگاه می‌باشد.

وی دیگر عناوین این نشریه را سنجش الگوی تعاملی قابلیت نوآوری با بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری کارآفرینی سازمانی و شناسایی و بررسی میزان اهمیت نسبی استراتژیک مدیریت دانش با استفاده از شبکه مصنوعی عصبی ذکر کرد. 

دکتر شفیعی خاطر نشان کرد: نشریه صنعت و دانشگاه دارای مجوز علمی و ترویجی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

منبع :

همایش جمع بندی هندسه تحلیلی بخش دوم
چهارم ریاضی     دبیر : سینا محمد پور