نوروز 96

اگرسوالی درباره دروس عمومی (چهارم) دارید، این‌جا مطرح کنید

امکانی را ایجاد کرده ایم تا هر یک از شما چنان‌چه در مورد هر یک از دروس عمومی (ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی) سؤال یا اشکالی داشتید، مطرح نمایید.
با توجه به اهمیت دروس عمومی در کنکور  ،  امکانی را ایجاد کردیم تا هر یک از شما  ،  چنان‌چه در مورد هر یک از  دروس عمومی (ادبیات ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی)  سؤال یا اشکالی داشتید، در قسمت نظرات این مطلب مطرح نمایید.

سعی می‌کنیم تا در کوتاه‌ترین زمان به شما پاسخ دهیم.


       گروه آزمون چهارم عمومی( فاطمه منصورخاکی – الهام محمدی)