خارش شدید چشم باعث ایجاد قوز قرنیه می‌شود

یکی از علل شایع بیماری قوز قرینه، خارش شدید چشم می‌باشد.

خارش شدید چشم باعث ایجاد قوز قرنیه می‌شود

دکتر خسرو جدیدی متخصص چشم در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: علت ایجاد قوز قرنیه بطور کامل شناخته شده نیست، اما برخی از علل و یا موارد شایع‌تر آن بدین شرح می‌باشد: ارث که یکی از علل ایجاد قوزقرنیه است اما حدود 6 درصد الی 7 درصد تاثیر‌گذار می‌باشد. 

در افرادی که بیماری سندروم دان دارند نیز این بیماری شایع‌تر از سایرین می‌باشد. 

وی در ادامه گفت: افرادی که دچار خارش شدید چشم هستند، بخصوص کودکان و نوجوانان و افرادی که دارای ورم ملتهم بهار هستند، این بیماری شایع‌تر می‌باشد، زیرا با خارش شدید چشم خود قوزقرنیه را در چشم خود ایجاد می‌کنند.

منبع :

همایش جمع بندی دیفرانسیل قسمت اول
چهارم ریاضی     دبیر : مهدی ملا رمضانی