موریانه‌ها از تهویه مطبوع هوای خانه هایشان غافل نمی‌شوند

دانشمندان دریافته اند موریانه‌ها خانه‌های خود را بر اساس مهندسی بی نظیری می‌سازند که طی آن از تهویه مطبوع هوای خورشیدی هم استفاده می‌شود.

موریانه‌ها از تهویه مطبوع هوای خانه هایشان غافل نمی‌شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، موریانه ها همواره مورد خشم و ناراحتی مردم بوده اند زیرا عملکرد آنها در هر منطقه مسکونی می تواند به برجای ماندن میلیاردها دلار خسارت منجر شود.

اما وقتی صحبت از توانمندی این حشرات در خانه سازی به میان می آید داستان چیز دیگری می شود. این حشرات از آنچنان توانایی حیرت انگیزی در خانه سازی برخوردارند که به عقیده بسیاری از دانشمندان می تواند الگوی مناسبی در طراحی خانه های مدرن در نظرگرفته شود.

بر اساس مطالعه جدیدی که در نشریه PNAS منتشر شده است، بسیاری از موریانه ها خانه تپه مانند خود را به گونه ای می سازند که جریان یافتن هوا در آن به واسطه گرمای جذب شده از پرتوهای خورشید صورت می گیرد.

این حشرات جثه بسیار ریزی دارند به طوریکه از چند میلیمتر تجاوز نمی کنند با این حال از توانایی حیرت انگیزی در ساخت خانه های تپه مانندی برخوردار هستند که تا ۱.۸ متر هم ارتفاع دارد. البته در برخی موارد ارتفاع خانه این حشرات از این حد هم بیشتر می شود.

با توجه به اینکه انبوهی از موریانه ها در فرآیند ساخت این خانه ها مشارکت دارند و همزمان باید افت قابل توجهی از حجم هوای تنفسی در دل خانه ها روی دهد دانشمندان به این باور رسیده اند که این حشرات سیستم تهویه مطبوع هوای خاص خود را بنا می کنند.

این درحالی است که پیشتر تصور می شد به واسطه ریزتونلهای تعبیه شده در دل این خانه ها، گرمای درونی آنها به بیرون منتقل می شود.

منبع :

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش سوم زیست گیاهی پیش دانشگاهی
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری