از سال‌های پایه در آزمون‌ها شرکت کردند و زیر 100 شدند

نتایج کنکور سال 1394 که اعلام شد، یک موضوعی بیش از اندازه توجه همه را به خود جلب کرد.

از سال‌های پایه در آزمون‌ها شرکت کردند و زیر 100 شدند

این‌ها رتبه‌های زیر 100 کشور شدند

نتایج کنکور سال 1394 که اعلام شد، یک موضوعی بیش از اندازه توجه همه را به خود جلب کرد. تعداد قابل توجهی از رتبه‌های ممتاز و زیر 100 کشور در کنکور دانش‌آموزانی بودند که از سال‌های پایه به کانون آمدند و در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت کردند.

بسیاری از آن‌ها در بیش از 100 آزمون برنامه‌ای حضور داشتند. این حضور پیوسته و مداوم منجر به کسب افتخار برای آن‌ها شد. گفت‌وگو با آن‌ها نشان می‌دهد که حضور در آزمون‌ها در سال‌های مداوم آن‌ها را سخت‌کوش‌تر کرده و باعث شده با آسودگی بیش‌تری به سمت دانشگاه‌های برتر حرکت کنند.

از سال‌های پایه در آزمون‌ها شرکت کردند و زیر 100 شدند


خرید کتاب