ده فایده‌ی دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی فواید زیادی دارد. در ادامه می‌توانید 10 فایده‌ی دفتربرنامه‌ریزی را مطالعه کنید.دفتر برنامه‌ریزی فواید زیادی دارد. در ادامه می‌توانید 10 فایده‌ی دفتربرنامه‌ریزی را مطالعه کنید.

  • ثبت عملکرد واقعی

  • مقایسه و رقابت با خود

  • مدیریت ساعات تماشای تلویزیون و تفریح

  • کنترل ساعات خواب

  • ایجاد و رعایت تعادل‌های مطالعاتی

  • ارزیابی عملکرد

  • پایبندی به برنامه‌ریزی‌ها

  • افزایش ساعات مطالعه

  • تحلیل و بررسی رابطه‌ی نتایج آزمون‌ها با عملکرد

  • منظم و با برنامه شدن