اهمیت درس ریاضی

باید توجه داشته باشید که خواندن درس ریاضی قاعده‌ی خاص خود را دارد.

اهمیت درس ریاضی

درس ریاضی جزء آن درس‌هایی است که اکثر دانش‌آموزان با آن مشکل دارند و شاید وقت کم‌تری را به آن اختصاص دهند اما این در حالی است که ریاضی درس سرنوشت‌سازی در آزمون‌ها و جزء درس‌های تخصصی است. پس باید وقت بیش‌تری را برای این درس اختصاص دهیم. باید سعی کنیم هر روز ریاضی خواندن را جزء جدانشدنی زندگی‌مان قرار دهیم. یکی از رازهای موفقیت در هر آزمون- اعم از درسی، ورزشی، کاری و...- کار کردن روی نقاط ضعف رقیبان است. در این صورت می‌توانیم یک گام از آنان پیشی بگیریم؛ زیرا اکثر دانش‌آموزان درس ریاضی را در کنکور مخصوصاً تجربی و انسانی کنار می‌گذارند. چه بهتر که این کار را از پایه و با شبی 5 تست شروع کنید.

باید توجه داشته باشید که خواندن درس ریاضی قاعده‌ی خاص خود را دارد.

اول: کتاب درسی را قورت دهید. همه جای کتاب را بخوانید؛ از تمرین‌ها گرفته تا کار در کلاس.

دوم: به سراغ حل سؤالات تشریحی بروید تا به مرحله‌ی تثبیت برسید. ریاضی را نباید با چشم خواند بلکه باید با دست حل کرد هر چند در محاسبات اشتباه کنید. مطمئن باشید در اشتباه حل کردن ایده به دست خواهید آورد. فقط باید شهامت داشته باشید و دست به قلم شوید. سعی کنید تا می‌توانید خودتان حل کنید و پاسخ را نگاه نکنید. در آخر اگر واقعا از حل آن ناتوان بودید پاسخ را ببینید و بعد دوباره خودتان آن را حل کنید.

سوم: به سراغ حل تست بروید تا به مرحله‌ی تسلط برسید.

تشریحی خواندن این حسن را دارد که اگر سر جلسه‌ی آزمون اتفاق غیر منتظره‌ای افتاد و شما تمرکز خود را از دست دادید، با حل تشریحی به پاسخ مورد نظرتان خواهید رسید و نگران فراموش کردن نکات تستی نخواهید بود.

هر روز ریاضی بخوانید؛ چون برای رسیدن به هدف- چه قبولی در رشته‌های مهندسی و چه پزشکی و چه حقوق و...- اگر درصد بالایی در این درس بیاورید از نیمی از حریفان خود پیش خواهید افتاد.