الگوهایی مؤثر برای مطالعه‌ی اثربخش (7)

همیشه یک نکته‌ی مهم را در ذهن داشته باشید: «رهبران موفق، مطالعه‌کنندگان موفقی هستند.» برای تبدیل شدن به یک دانش‌آموز موفق نیز باید الگوی مستمر و موفقی برای مطالعه داشته باشید.

الگوهایی مؤثر برای مطالعه‌ی اثربخش (7)

همیشه یک نکته‌ی مهم را در ذهن داشته باشید: «رهبران موفق، مطالعه‌کنندگان موفقی هستند.» برای تبدیل شدن به یک دانش‌آموز موفق نیز باید الگوی مستمر و موفقی برای مطالعه داشته باشید. بسیاری از دانش‌آموزان موفق، عادت‌های مطالعاتی خوبشان را با دوستان خود به اشتراک می‌گذارند. برای تبدیل شدن به یک مطالعه‌کننده‌ی موفق لازم است با برخی از این عادت‌های مطالعاتیِ خوب آشنا شوید.

توجه به خلاصه‌برداری‌ها:

خلاصه‌نویسی قبل از مطالعه می‌تواند نوشتن اهداف آموزشی بازه‌ی مطالعاتی پیش رو باشد. خلاصه‌برداری در زمان مطالعه نیز، مطابق انتظار، به ثبت و نگارش آن بخش از مطالب که از نظر شما مهم‌تر و کلیدی‌تر است اختصاص دارد. خلاصه‌برداری برای بعد از مطالعه نقش یک تحلیل مجدد را ایفا می‌کند. این خلاصه‌های کاربردی شامل مطالبی است که تکمیل‌کننده‌ی یادگیری‌تان خواهد بود. خلاصه‌برداری این اطمینان را می‌دهد که مطالعه‌ی انجام‌شده در مسیر درست خود قرار دارد.

منبع :