ایران‌گردی 15 - اشکور، قطعه‌ای از بهشت

در این بخش با شما به سفر خواهیم. سفر به شهرها و روستاهای ایران. همراه ما باشید و سفرنامه‌های خود را هم برای ما بفرستید. azmoon.mag@gmail.com

ایران‌گردی 15 - اشکور، قطعه‌ای از بهشت

در این بخش با شما به سفر خواهیم. سفر به شهرها و روستاهای ایران. همراه ما باشید و سفرنامه‌های خود را هم برای ما بفرستید. 

azmoon.mag@gmail.com


هر جا که نشانی از خدا باشد و آرامش، آن‌جا بهشت است. وقتی ذهن درگیر پیچیدگی‌های دنیا می‌شود، ساعتی رهسپار سرزمین مادری می‌شوم؛ سرزمین وصف‌نشدنی، بی‌شک مثالِ قطعه‌ای از بهشت جدا از این دنیا. خاکش سجده‌گاه پدران و مادران زحمت‌کشی است که در دل سحر وضوی عشق و ایمان می‌سازند، به میمنت ورودشان در دشت‌ها و گندمزارها، پرندگان به دورشان حلقه می‌زنند و از شوق، آوای عاشقی سر می‌دهند. دویدن بر بامِ کوه، تنها شادیِ بی‌‌بدیل کودکانی است که از پاکیِ این شادی، علفزارها برای تشویقشان سبز می‌شوند و پای‌کوبی می‌کنند. کودکانی که همگام با پدر به کار مشغول می‌شوند، دریغ از آن‌که در آینده‌ای نزدیک، آوازه‌شان در آسمان علم می‌پیچد و با ستاره شدن در کنکور، لبخند را به پدر و مادرشان هدیه می‌دهند. عطر گل‌گاوزبان و گلِ بنفشه و گل‌پر، درختان سر به فلک‌کشیده و غرق در سکوتِ گردو و فندق، به من حس زندگی و آرامش می‌بخشد. این قطعه از بهشت شهر من «دهستان اشکور» نام دارد. این همه زیبابی در جنوب رودسر و قلب مسافران و عاشقان زیباییِ خدا جا خوش کرده است.

ایران‌گردی - اشکور

ایران‌گردی - اشکور

ایران‌گردی - اشکور