حس خوب پیشرفت

باید از فرصت‌ها استفاده کنید و کاملاً هوشمندانه رفتار کنید. از فرصت‌هایی که باید به آن توجه ویژه داشته باشید، تابستان است.

حس خوب پیشرفت

همه‌ی ما نه‌تنها در زمینه‌ی تحصیل بلکه در زندگی روزمره‌ی خود پیشرفت و ترقی را دوست داریم.

پیشرفت، حسی خوب و دوست‌داشتنی را به دنبال دارد. اگر یک بار در آزمون‌ها پیشرفت در تراز داشته باشید، تلاش و پشتکارتان برای آزمون‌های بعدی افزایش خواهد یافت.

باید از فرصت‌ها استفاده کنید و کاملاً هوشمندانه رفتار کنید. از فرصت‌هایی که باید به آن توجه ویژه داشته باشید، تابستان است.

برای موفقیت در این دوران باید از ابزارهایی استفاده کرد که کتاب تابستان، کتاب خودآموزی و دفتر برنامه‌ریزی از جمله‌ی این ابزارهای مهم است.

با رعایت این نکات ساعت مطالعه‌تان افزایش می‌یابد و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تراز و رتبه‌تان دیده خواهد شد.