چند کار ساده برای موفقیت (3)

دانش‌‌آموزان در کانون درس‌های زیادی یاد می‌گیرند و تجربه‌های باارزشی را کسب می‌کنند.

چند کار ساده برای موفقیت (3)

دانش‌‌آموزان در کانون درس‌های زیادی یاد می‌گیرند و تجربه‌های باارزشی را کسب می‌کنند. یکی از مهم‌ترین درس‌ها این است که موفقیت تکرار لجوجانه‌ی کارهای ساده و درست است. برای موفقیت و رسیدن به هدف نیازی به انجام کارهای خارق‌العاده و شگفت‌انگیز نیست. فقط کافی است با تلاش و پشتکار ادامه دهید.

4. مطالعه‌ی هدفمند

هدف در هر زمینه‌ای مهم‌ترین عامل ایجاد شوق و علاقه برای حرکت به سمت آن است. قبل از هر واحد مطالعاتی خود، مطالعه‌ی خود را هدفمند کنید. تعیین تعداد صفحاتی که قرار است مطالعه شود یا تعداد تست‌هایی که باید کار شود، باعث می‌شود ذهن شما هنگام مطالعه بیش‌تر متمرکز شود و هدفمند درس بخوانید. حتی هنگام حل سؤالات تشریحی نیز از قبل تعداد سؤالاتی را که قرار است کار شوند مشخص کنید.

5. خودآموزی

بارها بر تکمیل دفتر خودآموزی تأکید شده است. تکمیل این کتاب چندان دشوار نیست. بعد از هر آزمون تک تک سؤالات آزمون‌ها را بررسی کرده و مطالب را همراه با پاسخ‌نامه‌ی تشریحی مطالعه کنید. نکات سؤالات را در کتاب یادداشت کرده و تمام سؤالات شک‌دار و نزده را نیز بررسی کنید. این کتاب منبع خوبی برای مرور در روز‌های قبل از آزمون و جمع‌بندی نکات آزمون‌ها‌ی گذشته خواهد بود.