شروعی با تلاش فراوان

مرور همیشه به این معنی نیست که باید تمام کتاب‌ها را به صورت کامل برای بار دیگر بخوانیم بلکه باید با استفاده از تعداد مطلوبی تست از هر مبحث به مرور بپردازیم.

شروعی با تلاش فراوان

اکنون که به پایان تابستان نزدیک می‌شویم باید کمی روش مطالعه‌ی خود را تغییر دهیم؛ زیرا در زمانی که پیش رو داریم خوب است به سراغ مباحثی برویم که تا امروز مطالعه کرده‌ایم و آن‌ها را مرور کنیم.

مرور همیشه به این معنی نیست که باید تمام کتاب‌ها  را به صورت کامل برای بار دیگر بخوانیم بلکه باید با استفاده از تعداد مطلوبی تست از هر مبحث به مرور بپردازیم.

به شما توصیه می‌کنم با استفاده از کتاب‌های آبی ابتدا خلاصه‌درس‌ها را مطالعه کنید، سپس به سراغ تست‌ها بروید و سعی کنید به تست‌هایی که تیپ هستند پاسخ دهید. رتبه‌ی 1 ریاضی کنکور امسال می‌گفت: «ابتدا می‌خواندم سپس تست می‌زنم و دوباره همان مطلب را می‌خواندم.»

مطمئن هستم اگر شما با پشتکار فراوان وارد مسیر مطالعاتی خود شوید می‌توانید بر سکوی موفقیت بایستید.