بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 94 (3)

کتاب آبی زیست‌شناسی و کتاب آبی ریاضی 3 سال کنکور باعث آشنایی من با سبک سؤالات کنکور شد و پاسخ‌های تشریحی عالی داشت.

بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی  سال 94 (3)

می‌دانیم که اولین گام برای برنامه‌ریزی، انتخاب درست کتاب است و برای رسیدن به موفقیت باید در انتخاب منابع مطالعاتی دقت بسیار داشت. انتخاب درست منابع مطالعاتی نقش بسیار زیادی در تثبیت آموخته‌ها دارد. وقتی با دانش‌آموزان یک‌رقمی صحبت می‌کردم متوجه شدم هر کدام از این دانش‌آموزان در انتخاب منابع خود مدیریت خاصی داشتند و یکی از دلایل پیشرفت خودشان را تک‌منبعی بودن می‌دانند و این‌که به هیچ عنوان با تعدد منابع ذهن خود را آشفته نکرده بودند.


حسین صیاد عبدی، رتبه‌ی 2 انسانی منطقه‌ی 3 از شهر قدس

کتاب آبی زبان انگلیسی، ریاضی، اقتصاد، عربی اختصاصی، ادبیات اختصاصی، تاریخ و جغرافیا، روان‌شناسی و کتاب زرد اختصاصی از منابع مورد استفاده‌ی من بود و با داشتن سؤالات کنکور سال گذشته و پاسخ‌نامه‌ی تشریحی و کامل باعث آشنایی من با سؤالات کنکور شد.


نیکان زرگرزاده، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 1 و رتبه‌ی 10 کشور از تهران

بهترین کتاب کانون جمع‌بندی نیم‌سال اول است. کتاب بنفش فیزیک سؤالاتی با سطح علمی بالا دارد؛ بنابراین بیش‌ترین شباهت را با سؤالات کنکور امسال داشت. من از کتاب‌های زرد عمومی، نوروز و اشتباهات متداول نیز استفاده کردم.


فائزه قائم‌دوست، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 2 و رتبه‌ی 3 کشور از زاهدان

کتاب آبی زیست‌شناسی و کتاب آبی ریاضی 3 سال کنکور باعث آشنایی من با سبک سؤالات کنکور شد و پاسخ‌های تشریحی عالی داشت.