بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 94 (2)

بهترین کتاب‌های کانون کتاب زرد عمومی است که از تابستان از این منبع استفاده می‌کردم.

بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی  سال 94 (2)

می‌دانیم که اولین گام برای برنامه‌ریزی، انتخاب درست کتاب است و برای رسیدن به موفقیت باید در انتخاب منابع مطالعاتی دقت بسیار داشت. انتخاب درست منابع مطالعاتی نقش بسیار زیادی در تثبیت آموخته‌ها دارد. وقتی با دانش‌آموزان یک‌رقمی صحبت می‌کردم متوجه شدم هر کدام از این دانش‌آموزان در انتخاب منابع خود مدیریت خاصی داشتند و یکی از دلایل پیشرفت خودشان را تک‌منبعی بودن می‌دانند و این‌که به هیچ عنوان با تعدد منابع ذهن خود را آشفته نکرده بودند.


سیدفرزین حسینی، رتبه‌ی 5 تجربی منطقه‌ی 3  از بوکان

از بهترین کتاب‌های کانون زرد عمومی و زرد اختصاصی به دلیل آشنایی با تیپ سؤالات کنکور است.


آرش نصراصفهانی رتبه‌ی 9 ریاضی منطقه‌ی 1 از اصفهان

بهترین کتاب‌های کانون کتاب زرد عمومی است که از تابستان از این منبع استفاده می‌کردم. کتاب نوروز در دوران طلایی نوروز بهترین منبع برای مرور درس‌های پایه و نیم‌سال اول است.


علی‌اکبر همتی، رتبه‌‌ی 4 ریاضی منطقه‌ی 3 از شهر قدس

از کتاب آبی هندسه برای آشنایی با سؤالات کنکور و طبقه‌بندی بودن سؤالات این کتاب استفاده می‌کردم. کتاب زرد اختصاصی در دوران جمع‌بندی باعث آشنایی با سؤالات کنکورهای سال گذشته می‌شود.