بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی سال 94 (1)

می‌دانیم که اولین گام برای برنامه‌ریزی، انتخاب درست کتاب است و برای رسیدن به موفقیت باید در انتخاب منابع مطالعاتی دقت بسیار داشت.

بهترین کتاب کانون از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی  سال 94 (1)

می‌دانیم که اولین گام برای برنامه‌ریزی، انتخاب درست کتاب است و برای رسیدن به موفقیت باید در انتخاب منابع مطالعاتی دقت بسیار داشت. انتخاب درست منابع مطالعاتی نقش بسیار زیادی در تثبیت آموخته‌ها دارد. وقتی با دانش‌آموزان یک‌رقمی صحبت می‌کردم متوجه شدم هر کدام از این دانش‌آموزان در انتخاب منابع خود مدیریت خاصی داشتند و یکی از دلایل پیشرفت خودشان را تک‌منبعی بودن می‌دانند و این‌که به هیچ عنوان با تعدد منابع ذهن خود را آشفته نکرده بودند.


پیمان رحیم‌زاده، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 3 از گنبدکاووس

کتاب آبی زیست‌شناسی بهترین کتاب کانون بود؛ چون سطح و تیپ سؤالات، عالی بود و ایده‌های جدید در این کتاب به چشم می‌خورد.

کتاب بنفش فیزیک تست‌های جدید و کامل داشت و از نظر سطح محتوا تیپ سؤالات به سؤالات کنکور امسال نزدیک بود و ایده‌های نو و تکراری نبودن تیپ سؤالات از مزایای آن بود.


معین علا، رتبه‌ی 5 تجربی منطقه‌ی 2 و رتبه‌ی 8 کشور از نور

کتاب زرد عمومی از بهترین منابع بود که از اوایل مهر از این کتاب استفاده می‌کردم و باعث شده بود در درس‌های عمومی پیشرفت خوبی داشته باشم. هر هفته به یک مجموعه پاسخ می‌دادم.

از کتاب‌های آبی زیست‌شناسی فیزیک پیش 2 و ریاضی 30 سال و هم‌چنین از کتاب‌های جمع‌بندی نیم‌سال اول و دوم استفاده کردم.

خرید کتاب